MEDIACJE

Nowoczesny sposób rozwiązywania sporów dla przedsiębiorców i osób prywatnych

O MNIE

Mediator Karolina Wrąbel

Z zawodu jestem adwokatem i prowadzę Kancelarię Adwokacką w Łodzi, więcej informacji znajdziecie tutaj.

Efektem podnoszenia moich kwalifikacji zawodowych, a także połączenia posiadanego doświadczenia i wiary w polubowne sposoby rozwiązywania sporów, było zdobycie uprawnień do prowadzenia mediacji.

Obecnie jestem wpisana na listę mediatorów stałych, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, a także na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jako członek Komisji ds. Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi aktywnie uczestniczę w działaniach mających na celu upowszechnienie i promocję mediacji.

Prywatnie jestem miłośniczką aktywności sportowej. W wolnych chwilach chodzę na koncerty i czytam polską literaturę współczesną.

Zapraszam do współpracy.

MEDIACJE

Najskuteczniejsze rozwiązania pozasądowe

Mediacja jest nowoczesnym procesem rozwiązywania sporu poprzez dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora.

Celem mediacji jest ułatwienie osiągnięcia kompromisu pomiędzy stronami, czego wyrazem może być podpisanie ugody. Zatwierdzona przez sąd ugoda, zawarta przed mediatorem, ma moc wyroku sądowego, w niektórych sytuacjach stanowi tytuł wykonawczy i uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Podstawowe zasady mediacji:

 • dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron
 • bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo
 • poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą
 • neutralność – mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony, mediator wspiera proces dojścia do porozumienia
 • akceptowalność – strony muszą zaakceptować osobę mediatora

Skorzystanie z mediacji stwarza możliwość:

 • rozwiązania sporu szybko, skutecznie i dyskretnie
 • zachowania pozytywnego wizerunku na rynku oraz utrzymania dalszych relacji między stronami konfliktu
 • zapewnienia harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich
 • budowania porozumienia, łamania barier i niwelowania napięcia społecznego
 • wypracowania przez strony akceptowalnego rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań
 • równorzędnych pozycji dla wszystkich stron sporu
 • wyższej skuteczności realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie
 • zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym
 • zrealizowania konstytucyjnej zasady dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, poprzez zapewnienie stronom dostępu do alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Z jakiego zakresu potrzebujesz pomocy?

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także osób prywatnych.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Wrąbel

NIP: 508 001 08 06

ul. Zelwerowicza 6 lok. 3

90-147 Łódź