MEDIACJE

Mediacje sportowe

Charakter sporów sportowych, hermetyczność środowiska, konieczność szybkiego rozwiązania konfliktu i potrzeba uniknięcia medialnego rozgłosu sprawiają, że mediacja jest optymalną metodą rozwiązania sporu.

Zasada fair play nie powinna się ograniczać jedynie do rozgrywek sportowych, ale także winna być przestrzegana przy rozwiązywaniu sporów na tle sportowym. Mediacja jest fair, gdyż zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony, którego podstawą jest dialog, a nie rywalizacja i walka. Mediacje sportowe skierowane są do osób ze świata sportu (zawodników, działaczy, klubów, sponsorów, kibiców), chcących przede wszystkim dobrowolnie i szybko rozwiązać istniejący konflikt, bez ingerencji sądu. Poufność mediacji chroni strony konfliktu od jego medialnego nagłośnienia, nadto sprzyja zachowaniu pozytywnego wizerunku stron w ich działalności sportowej. Szczególne znaczenie mediacja sportowa nabiera w sytuacji, gdy strony współpracują ze sobą od dłuższego czasu i mają w perspektywie dalszą współpracę.

Zakres spraw, w których może być prowadzona mediacja sportowa:

 • sprawy o zapłatę z umów cywilnoprawnych między zawodnikami, klubami, sponsorami
 • sprawy związane z realizacją umów sponsorskich
 • sprawy o prawa do używania barw klubowych
 • konflikty wewnątrzklubowe
 • sprawy związane ze zmianą klubu przez zawodnika
 • sprawy o prawo do wizerunku
 • związane z ubezpieczeniem w sporcie
 • konflikty między klubami a właścicielami obiektów sportowych

Uwaga: kancelaria nie prowadzi mediacji w sprawach dyscyplinarnych i związanych ze stosowaniem dopingu!

Korzyści z mediacji sportowych:

 • szybkość mediacji pozwala na zakończenie konfliktu w kilka dni
 • umożliwia polubowne zakończenie sprawy zgodnie z zasadą win-win
 • zapobiega eskalacji konfliktu, co jest szczególnie ważne przy chęci zachowania dalszej współpracy
 • umożliwia zachowanie poprawnych relacji pomiędzy stronami
 • poufność mediacji chroni przed medialnym nagłośnieniem sprawy

Jesteś zainteresowany wszczęciem mediacji? Ściągnij i wyślij wniosek o mediację już teraz

Photo by Josh Calabrese on Unsplash